Tag Archive for: kortidshukommelse

Episode 48 hukommelse

Meget overordnet set er hukommelse delt ind i tre kategorier: Langtidshukommelse, korttidsshukommelse og arbejdshukommelsen.